Ön Kayıt Tarihi

Adaylar, http://basvurudk.sakarya.edu.tr/ adresinden

16 Temmuz-23 Ağustos 2019

tarihleri arasında ön kayıt yaptırılabilir.

 

SINAV

 

BÖLÜMLER

  1. AŞAMA SINAVI
  1. AŞAMA SINAVI

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

 

 

2 -3 EYLÜL 2019

SAAT: 09:00

(Sınav Başlangıç Saati)

4 EYLÜL 2019

SAAT: 09:00

(Sınav Başlangıç Saati)

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

4 EYLÜL 2019

SAAT: 14:00

(Sınav Başlangıç Saati)

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ

5 EYLÜL 2019

SAAT: 09:00

(Sınav Başlangıç Saati)

6 EYLÜL 2019

SAAT: 09:00

(Sınav Başlangıç Saati)

 

Ön Kayıt İşlemleri

1. Adaylar tercih sırasını belirtmek şartı ile en fazla iki bölüm için ön kayıt yaptırabilirler. Türk Müziği Bölümü’nden THM ya da TSM’den biri tercih edilecektir.

2. Adaylar, http://basvurudk.sakarya.edu.tr/ adresinden 16 Temmuz-23 Ağustos 2019

tarihleri arasında ön kayıt yaptırılabilir.

3. İnternet üzerinden kayıt yapacağınız sayfada “Kayıt Ol” düğmesine basarak açılan kayıt formunu doldurunuz. Daha önce kayıt yaptırıp tekrar sisteme girmek istendiğinde “Giriş Yap” seçeneği seçilmelidir.

4. Kayıt formunda T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi gibi bilgilerin tamamını giriniz.

5. Girilen T.C. Kimlik Numarası ile MERNİS sisteminden öğrencinin bilgileri doğrulanacaktır. Bilgilerinde hata olanlar sisteme kayıt yaptıramayacaktır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi doğru girmeye dikkat ediniz.

6. Girilen T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM’den bilgileri sorgulanır.

7. Başarılı bir şekilde kaydolan ve sisteme giriş yapan öğrenci tercih ekranından seçtiği bölümleri görebilir ve kişisel bilgilerini (adres, telefon vb. gibi) güncelleyebilir.

8. Kayıt formunu tamamladıktan sonra Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını alınız. Vesikalık fotoğrafınızı ilgili alana yapıştırınız. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgenizi sınav günü yanınızda getiriniz.

9. Sınava Giriş Belgesi’ni çıktı aldıktan sonra sistemden çıkış yaptığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde doğacak aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

 

NOTLAR:

1. 2019 YKS-TYT puanı 150 puanın altında olan adaylar ön kayıt yaptıramaz.

2. Uyarı! Sınava gelirken T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) ve Sınava Giriş Belgesi’ni çıktı alarak yanınızda getirmeyi unutmayınız. Sınava Giriş Belgesi yanında olmayanlar sınava giremeyecektir.

3. Engelli adayların, 2019 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda Yer Alan “ÖSYS’de Özel Durumu Bulunan Adaylar” ile ilgili kısmı okumaları gerekmektedir.

 

 

Engelli Adaylar İçin Sınav Koşulları

 

1. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını bir üniversite veya tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek kaydı ile özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanlarından başvurabilirler.

2. Ön kayıtlarda “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” bulunmayan adaylar engelli kontenjanından yararlanamazlar.

3. Adayların ön kayıt başvurusu yapabilmeleri için, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi ’nden (TYT) en az 100 puan almaları gerekir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süre ile geçerlidir.

4. TYT puanları değerlendirmeye katılmadan ve YKS kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan hesaplanan özel yetenek sınavı başarı puanı 50 ve üzeri olan adaylar başarı puanına göre engelli asil ve yedek listelerinde yer alır.

5. Engelli durumu nedeniyle özel bir alet vb. araç gereç ile sınava girecek adaylar durumu ile ilgili gerekçelerini bir dilekçe ile dk@sakarya.edu.tr adresine özel yetenek sınavı ön kayıt süresince bildirmelidir.

6. Kılavuzda belirtilen ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıt süreleri ile ilgili hükümler engelli adaylar için de geçerlidir.

7. Diğer adayların sınav soruları ve aşamaları engelli adaylar için de geçerlidir. Ancak engelli adaylar, özel salonlarda sınava alınıp diğer adaylardan ayrı değerlendirilir.

8. Adaylar “Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nu yanlarında getirmeden sınava giremezler.

9. Engelli aday kontenjanları her bölüm kontenjanının %10’u kadardır.

 

Önemli Uyarı

Başvuru evraklarında doğru beyanda bulunmayan veya sahtekârlık yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilir. Bu adaylar sınavı kazanmış ve kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları silinerek haklarında kanunî işlem uygulanır.